Storitve po pogodbi

 • Komplet storitve po pogodbi (mesečni pavšal zavisi od velikosti ustanove, števila zaposlenih, števila podružnic)
 • Zajeto je vse kar potrebuje šolska ustanova: od pregledov in meritev, do vodenja evidenc, naš inženir je tudi pooblaščena oseba v ustanovi.
 • Po želji Vam pošljemo kontrolni list za vpogled na vrsto in obseg storitev

Meritve in pregledi

 • meritve mikroklime
 • meritve osvetlitve in osvetljenosti delovnih mest
 • periodični pregledi in preizkusi delovne opreme, strojev in naprav
 • varnostno-tehnični pregledi telovadnic in igrišč

 


Varstvo pri delu
 • Izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja z upoštevanjem specifike šolstva in šolskih normativov
 • Revizije Izjav o varnosti
 • Periodični pregledi in preizkusi delovne opreme, strojev in naprav
 • Meritve mikroklime
 • Periodični pregledi športne opreme (telovadnic in igrišč) po metodologiji Elan
 • Izdelava in vodenje eveidenc
 • Svetovanje o varnosti v šolstvu – primerjava z evropskimi normativi
 • meritve osvetlitve in svetilnosti

Požarna varnost

 • Izdelava Požarnega reda in izvlečkov požarnega reda
 • Izdelava evakuacijskih načrtov
 • Izdelava ocene požarne ogroženosti
 • Požarni pregledi
 • Izdelava in vodenje evidenc
 • Svetovanje glede požarne varnosti